O firmie

Witamy w EDU-WAY, firmie która powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie organizacji i klientów indywidualnych na profesjonalną pomoc w rozwoju i doradztwie osobistym i zawodowym. Firma szkoleniowo-doradcza EDU-WAY zawiera kilka pionów:
* Certyfikowany Ośrodek Treningów Zastępowania Agresji.
* Pion szkoleniowy.
* Pion zajmujący się poradnictwem psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, doradztwem zawodowym, z zakresu rozwoju osobistego.
* Pion terapeutyczny.

Celem działalności firmy jest kompleksowa i profesjonalna obsługa Klienta. Proponujemy nie tylko szeroki wachlarz szkoleń,ale także pełne doradztwo. Współistnienie pionów wzajemnie się uzupełniających ma za zadanie uściślenie procesu współpracy polegającej na permanentnym rozwoju potencjału ludzkiego, w celu jak najlepszego odnalezienia się we współczesnych realiach życia społeczno-ekonomicznego uwzględniającego konieczność stałego podnoszenia konkurencyjności poprzez podnoszeni kwalifikacji i szukanie nowych rozwiązań pozwalających osiągnąć więcej.

Współpraca

Prowadzimy współpracę w oparciu o szczegółową i stałą diagnozę potrzeb klienta, dlatego szkolenia są uzupełniane doradztwem i poradnictwem psychologicznym, pedagogicznym, prawnym oraz doradztwem zawodowym w zależności od zgłaszanych potrzeb.

więcej »